Opintoasteet

Tervetuloa Porvoon musiikkikouluun

Tarjoamme kaiken ikäisille mahdollisuuden musiikin harrastamiseen. Musiikkia voi opiskella yksilöopetuksessa tai ryhmässä. Musiikkikoulussa voi opiskella myös tavoitteellisesti ja tehdä instrumenttien tasosuorituksia. Tasosuoritukset ovat Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry:n vaatimusten mukaisia. Tasosuoritukset ovat vapaaehtoisia. Musiikin opiskelu sopii kaikille, se on mukava harrastus ja joillekin siitä voi tulla jopa ammatti. Opetuksessa käytettävät yleisimmät soittimet ovat piano, rummut, kitara ja basso. Suurin osa toiminnasta rahoitetaan sponsorien voimin.

Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatuksen ydin on musiikkileikkikoulu. Sen tarkoitus on vahvistaa lapsen kiinnostusta musiikkiin ja tukea musiikillisesti lapsen kehitystä.

Vauvamuskari 3 kk – 2-vuotiaille

Pienimpien musiikkileikkikoulu on vauvamuskari. Sen voi aloittaa jo kolmen kuukauden ikäisenä. Vanhimmat tässä ryhmässä olevat lapset ovat 2-vuotiaita. Muskarituokio kestää 30 minuuttia ja mukana on käytännön syistä myös lapsen vanhempi. Muskariopetus pohjautuu lauluihin, loruihin, soittamiseen, kuunteluun ja musiikkiliikuntaan. Musiikin avulla kehitetään myös lapsen ilmaisutaitoa ja siellä vaalitaan myös suomalaisia kansanperinteitä. Monet tunneilla lauletut ja soitetut kappaleet ovat tuttuja myös vanhempien omasta lapsuudesta.

Muskari 3 – 6 -vuotiaille

Alle kouluikäisten muskari kestää 45 minuuttia. Moni muskarissa käynyt jatkaa myöhemmin musiikin opiskelua perusasteella. Se on luonteva tie instrumentin valintaan, soittotunteihin ja myöhempään mahdolliseen orkesteri-, tai bänditoimintaan. Instrumenttiopintojen aloitusikä on yleensä 6-7 vuotta. Nuorimmille oppilaille vaihtoehtona on soitinvalmennus. Musiikkikoulumme nuorimmat pääaineopiskelijat ovat iältään 4-vuotiaita.

Perusaste 7 – 15 -vuotiaille

Perusasteella opiskelevat oppilaat ovat yleensä kouluikäisiä. Sen aikana oppilas suorittaa oman soittimensa lisäksi perustasot musiikkitieteessä ja teoria-säveltapailussa. Taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän mukaisesti opintoihin sisältyy instrumenttiopetus, musiikin perusteiden opetusta ja yhteismusisointia. Lisäksi oppilaan tulisi käydä lukuvuoden aikana vähintään kolmessa konsertissa.

Musiikkiopiston perusasteen suorittamisen jälkeen voi jatkaa musiikkiopintoja opistoasteella. Useimmissa instrumenteissa opistoaste tulisi olla suoritettuna vuonna jona opiskelija täyttää 16 vuotta. Joissakin puhallinsoittimissa tämä ikäraja on 18 vuotta.

Opistoaste yli 16-vuotiaille

Perusasteen jälkeen oppilas voi jatkaa opistoasteella, jonka jälkeen oppilas voi hakea ammattiopintoihin. Opistoasteella opiskelu on aiempaa tavoitteellisempaa ja vie enemmän aikaa. Se toimii hyvänä valmentautumisena harjoitteluun musiikin ammattilaisena.

Aikuisosasto yli 16-vuotiaille

Aikuisosasto on tarkoitettu opiskelijoille, joilla ei ole perusasteen opintoja suoritettuna. Se on myös hyvä vaihtoehto musiikkikoulusta haaveileville, tai soiton uudelleen aloittamiseen tauon jälkeen. Aikuisosastolla opiskelevat voivat halutessaan osallistua ryhmäopetukseen. Opiskelu ryhmissä tapahtuu rennossa ilmapiirissä, joten se sopii hyvin harrastukseksi työn tai muiden velvollisuuksien vastapainoksi.

opinnoissa käytettävät soittimet

Oppituntien kesto

Soittotunnit ovat kestoltaan 30, 45 tai 60 minuuttia. Tunnin pituus vaihtelee iän mukaan. Soittotunneilla käydään läpi kotona harjoiteltua materiaalia. Musiikin teoria- ja säveltapailu on kestoltaan 1,5 tuntia ja musiikkitiede 60 minuuttia. Yhteismusisoinnin pituus sovitaan ryhmän kesken, mutta kokoonpanot harjoittelevat yleensä 2-3 tuntia viikossa.

Bändit ja orkesterit

Jokaisella kiinnostuneella on mahdollisuus myös orkesteri- tai bänditoimintaan. Ammattitaitoiset opettajamme ohjaavat erilaisia kokoonpanoja duoista isompiin yhtyeisiin. Tarjoamme eri tasoisia ryhmiä aloittelijoista ammattilaisiin asti.

Yhteismusisointi tarjoaa yhteisöllisyyden lisäksi mahdollisuuden tutustua erilaisiin musiikkityyleihin. Moni ammattimuusikko onkin saanut kipinän bänditoiminnasta.