Opinnot

Muiden musiikkioppilaitosten tavoin myös Porvoon musiikkikoulu tarjoaa taiteen perusopetuslakiin  ja Opetushallituksen laatimaan opetussuunnitelmaan pohjautuvaa opetusta.

Porvoon musiikkikoulu järjestää musiikinopetusta neljässä eri kategoriassa:

musiikinopetus

Porvoon musiikkikoulu järjestää musiikinopetusta neljässä eri kategoriassa:

Varhaiskasvatus

Koulumme varhaiskasvatuksen ydin on musiikkileikkikoulutoiminta. Musiikkileikkikoulun tarkoituksena on vahvistaa lapsen kiinnostusta musiikkia kohtaan sekä tukea lapsen musiikillista kehitystä. Musiikkileikkikoulutoiminta tukee omalta osaltaan myös motorista kehitystä, vuorovaikutustaitoja, lapsen sekundaarista sosialisaatiota sekä henkilökohtaista kasvua. Musiikkileikkikoulussa tutustutaan luonnollisestikin myös erilaisiin soittimiin. Vauvamuskarin voi aloittaa jo 3 kuukauden iässä. Moni muskarissa opintiensä aloittanut pieni opiskelija jatkaa myöhemmin musiikinopintojaan perusasteella.

Kaikkein pienimpien (0-2 vuotiaiden) muskarituokio on kestoltaan 30 min. 3-6 vuotiaiden muskari kestää puolestaan 45 min.

Muskariopetus pohjautuu lauluihin, loruihin, soittamiseen, kuuntelemiseen ja musiikkiliikuntaan, joiden tarkoituksena on herätellä lapsen musiikillista ja musikaalista ilmaisutaitoa. Musiikkileikkikoulu toimii hektisessä nyky-yhteiskunnassa suomalaisen kansanperinteen uusintajana, sillä monet tunneilla laulettavista ja soitettavista kappaleista sekä runoista ja loruista ovat tuttuja myös pienten oppilaiden vanhempien omasta lapsuudesta.

Tarjoamme muskariopetusta aina kouluikään saakka heti muutaman kuukauden ikäisestä lähtien. Kaikkein pienimpien ryhmissä vanhempien läsnäolo on luonnollisestikin käytännön syistä välttämätöntä.

Koulumme pienimmät pääaineopiskelijat ovat iältään 4-vuotiaita. Yleensä Luonteva polku oman instrumentin valintaan ja soittotuntien ja myöhemmin kenties orkesteri- ja bänditoiminnan maailmaan käy muskarin kautta. Soitinvalmennus on luonteva vaihtoehto kaikkein pienimmille oppilaille.

Perusaste

Perusasteella opiskelevat oppilaamme ovat enimmäkseen kouluikäisiä lapsia ja nuoria. Perusasteen aikana oppilaan on tarkoitus suorittaa solistisen pääaineen lisäksi perustasot myös musiikkitieteessä ja teoria-säveltapailussa. Taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän mukaisesti opintoihin sisältyy instrumenttiopetuksen ohella musiikin perusteiden opiskelua sekä yhteismusisointia. Lisäksi oppilaan tulisi käydä lukuvuoden aikana vähintään kolmessa konsertissa.

Musiikkiopiston perusasteen suorittaminen huipentuu päästötodistukseen. Perustason suoritettuaan oppilaalla on valmiudet musiikinopintojen jatkamiseen opistoasteella. Perusaste tulisi olla suoritettuna useimmissa instrumenteissa viimeistään sinä vuonna, kun opiskelija täyttää 16 vuotta. Erityisesti jossakin puhallinsoittimissa raja on poikkeuksellisesti 18 vuotta.

Opistoaste

Opistoaste on tarkoitettu perusasteen suorittaneille henkilöille. Opistoasteen suorittamisen jälkeen oppilas on valmis pyrkimään ammattiopintoihin. Opistoasteella opiskelu on luonnollisestikin asteen vakavampaa ja aikaa vievempää kuin perusasteella, joten se toimiikin hyvänä valmentautumisena siihen, millaista useiden tuntien päivittäinen harjoittelu olisi musiikin ammattilaisena.

Aikuisosasto

Kaikki 16-vuotta täyttäneet ovat tervetulleita aloittamaan opintonsa aikuisosastollamme. Aikuisosasto on luonteva vaihtoehto myös niille opiskelijoillemme, jotka eivät ole syystä tai toisesta suorittaneet perusasteen opintoja asetettujen aikarajojen puitteissa.

Aikuisosasto on oivallinen vaihtoehto myös niille opiskelijoille, joiden musiikkikoulu-ura jäi lapsuudessa tai nuoruudessa syystä tai toisesta haaveeksi, tai jotka ovat löytäneet vanhan instrumenttinsa uudelleen esimerkiksi oman jälkikasvun musiikkiharrastuksen vuoksi.

Aikuisosastolla opiskelu tapahtuu paineettomassa rytmissä, joten se soveltuu erinomaisesti muun muassa työssäkäynnin vastapainoksi.

Aikuisosastolla opiskelevat opiskelijamme voivat halutessaan osallistua ryhmäopetukseen ja yhteisopetukseen, mutta se ei ole pakollista.

Oppituntien kesto

Tarjoamamme soittotunnit ovat kestoltaan joko 30, 45 tai 60 minuuttia. Kaikkein nuorimmille opiskelijoille suosittelemme luonnollisestikin 30 minuutin tuntivaihtoehtoa. Tunnit on tarkoitettu nimenomaan kotona viikon aikana treenatun materiaalin hiomiseen, joten soittotunnille ei suositella tulemaan ilman minkäänlaista harjoittelua tai valmistautumista. Musiikin teoria- ja säveltapailutunnit ovat kestoltaan 1,5 tuntia ja musiikkitiedettä opiskellaan puolesta 60 minuuttia kerrallaan. Yhteismusisointituokioiden pituudet vaihtelevat puolestaan sopimuksen mukaisesti, mutta hyvänä nyrkkisääntönä voidaan pitää sitä, että kokoonpanot harjoittelevat 2-3 tuntia viikossa.

Bändit ja orkesterit

Yhteismusisointi on tärkeä osa musiikin opiskelua. Koulussamme pyritään siihen, että jokaisella kiinnostuneella on mahdollisuus orkesteri- tai bänditoimintaan. Ammattitaitoiset opettajamme ohjaavat erilaisia kokoonpanoja, joiden koot vaihtelevat aina duoista isompiin yhtyeisiin.

Koska osa opiskelijoistamme on vasta musiikkiuransa alkutaipaleella ja osa puolestaan valmistautuu jo elämään musiikin ammattilaisena, tarjoamme luonnollisestikin eri tasoisia musisointiryhmiä.

Yhteismusisointi tarjoaa yhteisöllisyyden kokemuksen lisäksi mahdollisuuden erilaisiin musiikkityyleihin tutustumiseen. Moni ammattimuusikko on saanut kipinän orkesterimuusikon uraansa nimenomaan musiikkikoulu- tai opistoaikoinaan hankkimansa orkesteri- tai bänditoimintakokemuksen kautta.

On kuitenkin myös niitä oppilaita, jotka haluavat käydä ainoastaan yksilötunneilla. Myös tämä on oppilaitoksessamme mahdollista. Haluamme, että yhteismusisointi on jokaiselle tarjolla oleva, muttei missään nimessä pakollinen tai jotakin poissulkeva vaihtoehto.

Haluatko tukea toimintaamme? Lue lisää sponsoroinnista!